Яхно Дмитро Анатолійович

Яхно Дмитро Анатолійович
Методи цифрової соціології в контексті аналізу конфлікту
Науковий керівник: професор, д.пед.н., професор Панченко Л.Ф.