Веремчук Валерія Вадимівна

Веремчук Валерія Вадимівна
Бідність та соціальне розшарування як конфліктогенні  чинники в Україні на сучасному етапі
Науковий керівник: доцент, к.соц.н., доцент Коржов Г.О.