Шуров Валентин Андрійович

Шуров Валентин Андрійович
Конфліктність відносин влади та населення у східних суспільствах: політична та релігійна складові (на прикладі ісламських країн)
Науковий керівник: проф., д.соц.н., проф. Федорченко-Кутуєв П.В.