Романюк Марина Олегівна

Романюк Марина Олегівна
Конфліктність українського ринку праці: квір-люди в професійній сфері
Науковий керівник: ст.викл., к.політ.н. Якубін О. Л.