Половнікова Дарія Сергіївна

Половнікова Дарія Сергіївна
Політична реклама та соціальні конфлікти в Україні: погляди, дискурси, цінності
Науковий керівник: доц., к.соц.н., доц. Коржов Г.О.