Пікус Денис Валентинович

Пікус Денис Валентинович
Концептуалізація соціальної пам’яті: вимір політичних конфліктів
Науковий керівник: доцент, к.політ.н. Багінський А.В.