Пазич Анна Романівна

Пазич Анна Романівна
Культура сучасного медіа-споживання в процесі трансформації конфліктів
Науковий керівник: ст.викл., к.політ.н. Якубін О. Л.