Молчанова Валерія Станіславівна

Молчанова Валерія Станіславівна
Теорія конфлікту і проблема соціального порядку Т.Парсонса
Науковий керівник: ст.викладач, к.соц.н. Якубін О.Л.