Левенець Костянтин Ігорович

Левенець Костянтин Ігорович
Соціальна нерівність в масовій свідомості громадян України
Науковий керівник: доцент, к.соц.н., доцент Єнін М.Н.