Колісник Наталія Сергіївна

Колісник Наталія Сергіївна
Вплив професійного вигорання на рівень конфліктності фахівців системи державної служби з надзвичайних ситуацій
Науковий керівник: доц., к.філос.н., доц. Коломієць Т.В.