Дюміна Олена Валеріївна

Дюміна Олена Валеріївна
Феномен дауншифтингу як прояв кризи суспільства споживання
Науковий керівник: ст.викладач, к.соц.н. Якубін О.Л.