Чугунов Володимир Олександрович

Чугунов Володимир Олександрович
Конфліктні ситуації та шляхи їх вирішення при реінтеграції переселенців зі Сходу України
Науковий керівник: доцент, к.філос.н., доцент Пиголенко І.В.