Юсько Вікторія Анатоліївна

Юсько Вікторія Анатоліївна
Компаративний аналіз проявів девіантної поведінки серед українських підлітків (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія)
Науковий керівник: доц. к.філос.н. доц. Пиголенко І. В.