Вишневська Олена Дмитрівна

Вишневська Олена Дмитрівна
Тема: Ненасильницький протест: технології трансформації конфлікту
Науковий керівник: ст.викл., к.політ.н. Якубін О. Л.