Ващук Ангеліна Володимирівна

Ващук Ангеліна Володимирівна
Тема: Споживання як процес відображення конфлікту матеріальних та постматеріальних цінностей
Науковий керівник: доц., к.філос.н., доц. Коломієць Т.В.