Стефанович Катерина Вікторівна

Стефанович Катерина Вікторівна
Тенденції та ризики міжнародної міграційної мобільності людського капіталу в Україні
Науковий керівник: ст.викл. к.філос.н. Радєй А.С.