Романюк Марина Олегівна

Романюк Марина Олегівна
Форми жіночої маскулінності у середовищі прихильників корейської поп-культури в Україні
Науковий керівник: ст.викл. к.політ.н. Якубін О.Л.