Прядкіна Ольга Дмитрівна

Прядкіна Ольга Дмитрівна
Феміністичний рух як інструмент формування гендерної рівності в Україні
Науковий керівник: доц. к.філос.н. доц. Коломієць Т.В.