Половнікова Дарія Сергіївна

Половнікова Дарія Сергіївна
Модернізація екологічної свідомості як чинник гармонізації відносин “суспільство – природа”
Науковий керівник: доц. к.соц.н. доц.Коржов Г.О.