Полєва Наталія Олегівна

Полєва Наталія Олегівна
Самоідентифікація українських інтелектуалів в межах середнього класу.
Науковий керівник: доц. к.політ.н. Багінський А.В