Пазич Анна Романівна

Пазич Анна Романівна
Кіно і суспільство: американський кейс
Науковий керівник: ст.викл. к.політ.н. Якубін О.Л.