Орепер Ріна Олександрівна

Орепер Ріна Олександрівна
Тема: Конфлікти поколінь в інформаційному суспільстві (на прикладі ІТ-сфери)
Науковий керівник: доц., к.філос.н., доц. Пиголенко І. В.