Наумова Анжела Сергіївна

Наумова Анжела Сергіївна
Внутрішня міграція населення в сучасній Україні як тенденція соціальної мобільності
Науковий керівник: доц. к.політ.н. Багінський А.В