Зарувна Ольга Станіславівна

Зарувна Ольга Станіславівна
Тема: ЗМІ в системі раннього попередження та реагування на конфлікти
Науковий керівник: ст.викл., к.політ.н. Якубін О. Л.