Васильєв Іван Олександрович

Васильєв Іван Олександрович
Тема: Інтеграція ВПО в приймаючі громади: соціально-психологічний аспект
Науковий керівник: доц., к.філос.н., доц. Коломієць Т.В.