Ващук Ангеліна Володимирівна

Ващук Ангеліна Володимирівна
Тема: Трансформація форм споживання українського суспільства в
ХХІ ст.

Науковий керівник: доц. к.філос.н. доц. Коломієць Т.В.