Ткаченко Анастасія Сергіївна

Ткаченко Анастасія Сергіївна
Тема: Digital-маркетинг як засіб впливу на цільову аудиторію
Науковий керівник: доц., к.філос.н., доц. Пиголенко І. В.