Тегза Катерина Юріївна

Тегза Катерина Юріївна
Тема: Популізм у політичному дискурсі України
Науковий керівник: ст.викл. к.філос.н. Радей А.С.