Паперняк Олеся Віталіївна

Паперняк Олеся Віталіївна
Тема: Потенціал міжнародних інституцій в процесі правосуддя перехідного періоду: теорія і практика
Науковий керівник: ст.викл., к.політ.н. Якубін О. Л.