Олійник Поліна Юріївна

Олійник Поліна Юріївна
Тема: Інноваційність як феномен соціальних практик: індивідуальний та суспільний виміри
Науковий керівник: ст.викл. к.політ.н. Якубін О.Л.