Мосейко Андрій Володимирович

Мосейко Андрій Володимирович
Тема: Перспективи застосування медіації в правосудді перехідного періоду: українські реалії
Науковий керівник: ст.викл., к.політ.н. Якубін О. Л.