Костирко Юлія Володимирівна

Костирко Юлія Володимирівна
Тема: Міфодизайн як соціокультурна практика  миробудівництва
Науковий керівник: доцент, к.політ.н. Багінський А.В.