Журавльов Святослав Ігорович

Журавльов Святослав Ігорович
Тема: Медіація в корпоративному управлінні
Науковий керівник: викл., к.політ.н. Яковлєва Н.І.