Василенко Марина Едуардівна

Василенко Марина Едуардівна
Тема: Волонтерська діяльність у зоні збройного конфлікту як форма соціальної активності громадян
Науковий керівник: доц., к.філос.н., доц. Коломієць Т.В.