Снітко Світлана Олександрівна

Снітко Світлана Олександрівна
Тема: Віртуалізація соціальних відносин в контексті глобалізаційних тенденцій
Науковий керівник: доц., к.філос.н., доц. Коломієць Т.В.