Сімхаєва Марія Муслімівна

Сімхаєва Марія Муслімівна
Тема: Світова гегемонія США: конфлікти та альтернативи
Науковий керівник: ст.викл., к.політ.н. Багінський А.В.