Самойлова Любов Георгіївна

Самойлова Любов Георгіївна
Тема: Внутрішньо переміщені особи в приймаючих громадах: порівняльний аналіз моделей безконфліктної взаємодії
Науковий керівник: викл., к.політ.н. Донська А.Г.