Науменко Анастасія Василівна

Науменко Анастасія Василівна
Тема: Середній клас в Україні: передумови, проблеми, перспективи в умовах модернізаційних зрушень
Науковий керівник: доц. к.філос.н. доц. Пиголенко І. В.