Калюжна Катерина Вікторівна

Калюжна Катерина Вікторівна
Тема: Контроль та безпека в модерному місті-мегаполісі: соціологічна концептуалізація
Науковий керівник: ст.викл. к.політ.н. Якубін О. Л.