Івченко Надія Іванівна

Івченко Надія Іванівна
Тема: Гендерний аспект цивільно-військової співпраці
Науковий керівник: викл., к.політ.н. Яковлєва Н.І.