Гончар Євгеній Петрович

Гончар Євгеній Петрович
Тема: Дипломатія в умовах конфлікту
Науковий керівник: викл., к.політ.н. Яковлєва Н.І.