Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович


ФЕДОРЧЕНКО-КУТУЄВ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Посада: завідувач кафедрою, професор кафедри соціології.
Сторінка викладача

Вчене звання: професор (2008).
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук (2005).
Тема кандидатської дисертації: «Неофункціоналізм в сучасній соціології: Джеффрі Александер та Ріхард Мюнх» (1994 p.).
Тема докторської дисертації: «Концепції розвитку та модернізації суспільства: історико-соціологічний аналіз дослідницьких програм».
Електронна пошта: p.kutuev@gmail.com

Освіта:

Диплом спеціаліста. Соціолог. Викладач соціології.
1988—1993 рр. факультеті соціології і психології КНУ імені Тараса Шевченка (відділення соціології), спеціальність «Соціологія».

Дисципліни:

Бакалаврат: «Соціологія модерну та модернізації», «Актуальні проблеми азійських спільнот»
Магістратура: «Соціологія конфліктів та війн у контексті трансформацій та модернізацій».
PhD: «Історична соціологія модернів, модернізацій та розвитку».

Сфера наукових інтересів:

 1. Історична соціологія.
 2. Політична соціологія.
 3. Соціологія розвитку та модернізації.
 4. Сучасні та новітні соціологічні теорії.

Наукові профілі:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=AXxGXLQAAAAJ&hl=uk&oi=ao
ORCID ID: 0000-0002-6997-6306
Web of Science Researcher ID: I-6564-2017

Стажування, курси підвищення кваліфікації та сертифікати

1) Democracy Visiting Fellow, Graduate Faculty, The New School for Social Research (1995-1996), New York;
2) IREX Regional Visiting Scholar, Robert Wagner Graduate School of Public Service, New York University and Department of Political Science, University of California, Berkeley (1997-1998);
3) Chevening Visiting Scholar, Center for Europe-Asian Studies, University of Reading, the UK (1998);
4) Junior Visiting Fellow, Institute for Human Sciences, Vienna (1999);
5) Fulbright Senior Scholar, Robert Wagner Graduate School of Public Service, New York University (2002);
6) Visiting Professor, Department of Politics and International Relations, Oxford-Brookes University (2006);
7) Oxford Colleges Hospitality Scheme Visiting Scholar, St. John’s College, University of Oxford;
8) Japan Foundation Visiting Scholar, Department of Political Science, University of Tokyo (2007);
9) Chopivsky Visiting Fellow, Center for Russian and Eastern European Studies, Stanford University (2008), Palo Alto.
10) Міжнародне стажування “Інновації в вищій освіті: досвід – вимога- реалізація”, Поморська Академія в Слупську (Польща), 2021-2022 рік

Сертифікат з англійської мови В2


Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Заступник головного редактора журналу: «Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право».

Член редакційної колегії зарубіжного журналу ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА (БД Scopus). URL: https://www.ideopol.org/

Входив до персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (наказ МОН від 06.04.16 №375) та проводив роботу над стандартами вищої освіти.

Член спеціалізованої вченої ради Д26.001.30 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2009-2021рр.)

Cпівавтор науково-дослідної роботи «Інтеграція інженерної та бізнес-освіти в Україні та Білорусі як фактор розвитку національних економік» (2016-2017рр.).

Рецензування ОПП «Соціальні технології», ОПП «Соціологія», ОНП «Соціальні технології», ОНП «Соціологія» підготовки здобувачів вищої освіти, з галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 054 «Соціологія», денної форми навчання ОР «магістр» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Рецензування монографій та статей, що входять до БД Scopus/Web of Science: The Clash Of Empires, The Paradoxes Of Modernization And (Re)Comprehension Of The “Arab Spring” In The Context Of Geohistorical Transformations.

Виступив офіційним опонентом кандидатської дисертації Акулова Михайла Івановича. Бібліографічний опис: Акулов М.І. Концепція часу в акторно-мережевій теорії: особливості побудови та концептуальні суперечності на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук 22.00.01 – теорія та історія соціології.

Виступив офіційним опонентом кандидатської дисертації Музильова Олександра Володимировича. Бібліографічний опис: Музильов О.В. Політики образи у конструюванні та відтворенні колективної пам’яті в сучасній Україні на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 054 — Соціологія (Галузь знань 05 — Соціальні та поведінкові науки).

Нагороди та досягнення

Стипендія старшого науковця імені сенатора Іул Пайиа від Міжнародного інституту освіти (США) в Нью-Йоркському університеті (2002).

Деякі публікації

Монографії:

 1. Кутуєв П.В. Концепції розвитку та мдернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм – К.: «Сталь», 2005. – 500с.
 2. Кутуєв П. Соціологічна теорія поміж Сходом і Заходом: монографія – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 376с.
 3. Кутуєв П. В. Модерн, модернізація та розвиток: ідеї та практики: монографія /П. В. Кутуєв. – К.: Талком, 2015. – 467 с.
 4. Кутуєв П.В. Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології. – К.; Одеса: Айс Принт, 2016. – 580 с.
 5. Кутуєв П.В. Модерн(и): історії, теорії та практики/ Кутуєв П.В. – О.: Гелветика, 2017.
 6. Yuliya Yurchenko, Pavlo Kutuev, Maksym Yenin, Hennadii Korzhov. Class Divisions and Social Inequality in Independent Ukraine // Mykhailo Minakov, Georgiy Kasianov, Matthew Rojansky (eds.). From «The Ukraine to Ukraine. A Contemporary History, 1991-2021». Ibidem-Verlag, Stuttgart 2021. 386 p. ISBN-13: 978-3-8382-1514-3. В україномовній версії. Юлія Юрченко, Павло Кутуєв, Максим Єнін, Геннадій Коржов Класовий поділ і соціальна нерівність у незалежній Україні // Нариси новітньої історії України, 1991–2021; зб. ст. / ред. М. Мінаков, Г. Касьянов та М. Роджанскі. Київ : Laurus, 2021. 344 с.

Навчальні посібники:

 1. Кутуєв П.В. Новітні соціологічні теорії: Модерн у континуумі «Схід-Захід». Навчальний посібник. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – 252 с.
 2. Кутуєв П.В.Конфліктогія: Соціологічна перспектива. Навчальний посібник. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – 201 с.
 3. Кутуєв П.В., Клименко М.І., Коломієць Т.В., Мацко-Демиденко І.В., Якубін О.Л. Теорія соціальних змін: Сучасні соціологічні концептуалізації. Навчальний посібник. К. – Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – 251 с
 4. Соціологія модерну та модернізації [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації «Врегулювання конфліктів та медіація» / П. В. Кутуєв, А. В. Багінський, О. І. Василець, М. Н. Єнін, О. М. Казьмірова, Т. В. Коломієць, Г. О. Коржов, Д. В. Макаренко, І. В. Мацко-Демиденко, І. В. Пиголенко, О. П. Северинчик, О. Л. Якубін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,33 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 355 с.
 5. Кутуєв П., Багінський А. Трансформація та модернізація країн Східної та Центральної Європи. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для аспірантів за спеціальністю 054 «Соціологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Кутуєв Павло Володимирович, Багінський Андрій Владиславович. – Електронні текстові дані (1 файл: 782 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 35 с.

Довідники, енциклопедичні словники:

 1. Кутуєв П.В. Дерлуг’ян, Георгій // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IVрівнів акредитації. / За наук. редакцією д-ра політ. н. Хоми Н. М. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 87-88.
 2. Кутуєв П.В. Валерстайн, Імануіл // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IVрівнів акредитації. / За наук. редакцією д-ра політ. н. Хоми Н. М. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 61-62.

Наукові статті:

 1. Кутуев П.В., Герчановский Д.Л. Интеллектуальные стоки современного неолиберализма и социологический дискурс о развитии // Кутуев П.В. // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. – 2013. – № 1 (17). – С. 65-72.
 2. Кутуєв П.В., Герчанівський Д.Л. Соціологія розвитку поміж лібералізмом та державоцентризмом: історико-соціологічний аналіз / Кутуєв П.В. // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. – 2013, № 3. – С. -41-53.
 3. Кутуєв П.В. Великі війни, великі трансформації: історична соціологія XX століття, 1914-2014/ П.В. Кутуєв, А.А.Мельниченко, О.Л. Якубін, А.В. Багінський// Філософська думка: Український науково-теоретичний часопис. – 2015. – № 1. – С. 116-118.
 4. Кутуєв П.В. Держава, що сприяє розвитку: історико-соціологічний вступ до проблематики/ П.В. Кутуєв, О.Л. Якубін, Д.Л. Герчанівський// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – №4. – С.  32-40.
 5. Кутуєв П.В. Держава, що сприяє розвитку, у контексті постленінських трансформацій: історія ідеї та потенціал для застосування/ П.В. Кутуєв// Постсоціалістичні суспільства: різноманіття соціальних змін. Матеріали Міжнародних соціологічних читань пам’яті Н.В.Паніної та Т.І.Заславської / За редакцією Є.І.Головахи та О.Г.Стегнія. – К.: ІС НАНУ, 2014. – С. 43-70.
 6. Кутуєв П.В. Держава, що сприяє розвитку: історико-соціологічний вступ до проблематики/ П.В. Кутуєв, О.Л. Якубін, Д.Л. Герчанівський// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – №4. – С.  32-40.
 7. Кутуєв П.В. Які кейси можуть бути розглянуті для аналізу процесів інтеграції в суспільстві?// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – №2. – 2016. – С. 201-202.
 8. Кутуєв П.В. Автономія культури в структурованому світі// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – №3.
 9. Кутуєв П.В, Якубін О.Л., Герчанівський Д., Макаренко Д.В. Від євроцентричного модерну до плюралістичних модернів: еволюція історичної соціології Ш.Ейзенштадта // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – №3.
 10. Кутуев П. В.,Макаренко Д.В., Северинчик О.П. Держава, що сприяє розвитку: чи можлива подорож зі Східної Азії до Східної Європи? Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 55-72.
 11. Кутуєв П., Чолій С.. Мобілізація на пострадянському просторі: між імперативами модернізації та загрозами демодернізації. /ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА. № 2 (10) 2018 (ст. 4-24) https://ideopol.org/wp-content/uploads/2019/01/2.%201.%20%202018.%20UKR%20Intro.pdf.
 12. Кутуев П. В., Коржов Г. А., Пиголенко И. В., Якубин А. Л., Мельниченко А. А., Акимова Е. А., Ищенко А. Н., Костюкевич С. В., Андрос И. А., Кобяк О. В. Интеграция инженерного образования и бизнес-образованиякак драйвер развития национальных экономик постсоветских стран// Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 43-54.
 13. Кутуєв П.В., Єнін М.Н. Зихович Дж., Куровська Г.В. Соціологічна наукова діяльність та стратегії вибору дослідницької теми у фокусі теоретичних рефлексій // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – №3 (47). – С. 6 – 19.
 14. Fedorchenko, V. K., Kutuev, P. V., Fedorchenko, N. V., & Vasilets, O. I. (2021). Tourism and education in formation of the human capital agency. Linguistics and Culture Review, 5(S2), 246-258. https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1343.
 15. Pavlo Kutuev, Yuliya Yurchenko, Maksym Yenin, Hennadii Korzhov Class Divisions and Social Inequality in Independent Ukraine // Mykhailo Minakov, Georgiy Kasianov, Matthew Rojansky (eds.). From «The Ukraine to Ukraine. A Contemporary History, 1991-2021». Ibidem-Verlag, Stuttgart 2021. 386 p. ISBN-13: 978-3-8382-1514-3
 16. Федорченко В.К., Федорченко-Кутуєв П.В., Федорченко Н.В., Василець О.І. Туризм – потенціал відновлення та модернізації українського суспільства /Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – № 4 (56). – с.17-29.
 17. Федорченко-Кутуєв П. В. / Єнін М. Н., Федорченко-Кутуєв П. В., Коломієць Т. В., Соціальна комунікація у науково-освітньому процесі зво: виклики і перспективи розвитку //Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Видавничий дім «Гельветика» , 2022. №3
 18. Федорченко-Кутуєв П.В./ П. Федорченко-Кутуєв, К. Лондра, А.Багінський, О. Северинчик / Відновне правосуддя в Україні: низовий підхід // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2022. – №1(53). C.14-19.
 19. Fedorchenko-Kutuev P., Pygolenko I., Khomiak A. Ukrainian State Between the Imperatives of Democracy and Post-War Modernization // Ideology and Politics Journal. 2023. Issue 1 (23). P. 148-171.