Василець Ольга Іванівна


ВАСИЛЕЦЬ ОЛЬГА ІВАНІВНА

Посада:
 викладач
Сторінка викладача 

Електронна пошта: ovasilec@gmail.com, vasylets.olha@lll.kpi.ua

Освіта:

Диплом спеціаліста.
Філософ. Викладач філософських дисциплін.
1980—1985 рр. Філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка (відділення філософії), спеціальність «Філософія».

Дисципліни:

Бакалаврат: «Історія соціології», «Соціологія цінностей», «Соціологія безпеки та розвитку особистості», «Соціологія конфлікту поколінь в умовах прискорення технологічних змін», «Соціальна справедливість та проблема ресурсної нерівності», «Друга хвиля глобалізації: конфлікти внутрішньо-особистісні та міжособистісні – соціологічні контексти», Актуальні проблеми азійських спільнот»

Сфера наукових інтересів
:

 1. Історична соціологія.
 2. Політична соціологія.
 3. Соціологія цінностей.
 4. Соціологія конфлікту
 5. Соціологія особистості
 6. Соціологія туризму
 7. Сучасні та новітні соціологічні теорії.

Наукові профілі:
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=jhkUrOIAAAAJ
ORCID ID: 0000-0002-0753-3665
Web of Science Researcher ID: I-6564-2017

Стажування, курси підвищення кваліфікації та сертифікати

 1. Сертифікат участі в вебінарі «Онлайн ресурси видавництва Wiley в допомогу дослідникам» 19  березня 2020 року
 2. Міжнародне стажування “Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід”, Фундація «Зустріч» (Польща), Ягеллонський університет, кафедра Польсько-Українських Студій (Польща), 2021 рік.
 3. Сертифікат участі в тренінгу «Зв’язок у конфлікті: застосування Ненасильницького спілкування у конфліктних ситуаціях» 8-10 жовтня 2021 року, м. Київ
 4. КПІ ім. Ігоря Сікорського НМК «Інститут післядипломної освіти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070921/006279-21 «Використання розширених сервісів Goоgle для навчальної діяльності» 08.12.2020-01.02.2021
 5. Cертифікат В2 з англійської мови, Інститут післядипломної освіти НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, дата отримання сертифікату: 03 травня 2022 року. Кількість годин: 108.
 6. Підвищення кваліфікації з 11 по 15 липня 2022 року за програмою «Міжнародна Школа Медіації»
 7. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, Центр досконалості Жана Моне. Сертифікат про проходження навчання, на тренінгу «Україна – кандидат до вступу в ЄС: нові виклики та можливості», 25-30 липня 2022 р.
 8. Міжнародна зимова школа «Соціальні виміри європейських досліджень», 16-28 січня 2023р. Італія-Київ

Навчальні посібники:

 1. Соціологія модерну та модернізації [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації «Врегулювання конфліктів та медіація» / П. В. Кутуєв, А. В. Багінський, О. І. Василець, М. Н. Єнін, О. М. Казьмірова, Т. В. Коломієць, Г. О. Коржов, Д. В. Макаренко, І. В. Мацко-Демиденко, І. В. Пиголенко, О. П. Северинчик, О. Л. Якубін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,33 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 355 с.

Наукові статті:

 1. Василець О.Формування нової ідентичності – запорука цілісності розвитку українського суспільства Стаття       2017 Журнал Україна–Цивілізація,Том 6, С. 61-72
 2. Василець О., Єнін М. Патріотичне виховання української молоді: механізми раціоналізації Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies – 2017.-№ 2 (8), 2017, С. 87 – 100.
 3. Казьмірова О.М., Василець О.І. Інституціоналізація медіації як завдання державної політики інтеграції щодо соціальних інновацій // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. : Зб. Наукових праць. –  К.:  2019. – № 4 . – С.  13-19 (фахове видання, Index Copernicus).
 4. Казьмірова О.М., Василець О.І. Формування кредитної залежності як нової форми соціальної девіації: небезпека для країн перефирії // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. : Зб. Наукових праць. –  К.:  2019. – №  3. – С.39-45  (фахове видання, Index Copernicus).
 5. Коломієць Т.В., Василець О.І., Вплив урбанізації на трансформацію гендерних ролей (фахове видання, Index Copernicus) Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. : Зб. Наукових праць. – К.:  2019. – № 4 . – С.  37- 42
 6. Василець, О. Аксьонова, С. (2021). Репродуктивна поведінка в сучасному урбанізованому суспільстві. Актуальні проблеми філософії та соціології, (27), С. 71-76. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i27.924 (фахове видання, Index Copernicus)
 7. Fedorchenko, V. K., Kutuev, P. V., Fedorchenko, N. V., & Vasilets, O. I. (2021). Tourism and education in formation of the human capital agency. Linguistics and Culture Review, 5(S2), 246-258. https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1343.
 8. ВК Федорченко, ПВ Федорченко-Кутуєв, НВ Федорченко, ОІ Василець  Туризм–потенціал відновлення та модернізації українського суспільства // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2022. – №4 (56). C. 17-29. (Copernicus)
 9. ВК Федорченко, ПВ Федорченко-Кутуєв, НВ Федорченко, ОІ Василець  / Постковідне відновлення та нові виклики глобального світу: туризм як інструмент економічного відродження та модернізації // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2022. – №1(53). C. 20-28. (Copernicus) DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.1(53).
 10. Maksym Yenin, Hennadii Korzhov & Olha Vasylets DEVELOPMENT OF DEMOCRACY IN UKRAINE: GLOBAL CHALLENGES AND THE NEED FOR INSTITUTIONAL RE-START The Ideology and Politics Journal Issue 1 (23), 2023- р.219-240 DOI: 10.36169/2227-6068