Баханов Олексій Юрійович


БАХАНОВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Посада: викладач кафедри соціології.
Сторінка викладача

Електронна пошта: bakhanov@ukr.net

 Освіта:

Диплом спеціаліста.

1996-1999 р.,Київський міжрегіональний інститут удосконалення учителів ім. Б. Грінченка, соціальний педагог.

Наукові інтереси: соціологія молоді, суспільні рухи, медіація, молодіжні рухи та волонтерська діяльність.

Дисципліни: «Медіація у професійній діяльності», «Моніторинг та оцінювання соціальних проектів у модерному соціумі», «Соціальна робота з молоддю, дітьми та підлітками», «Ділове спілкування та зв’язки з громадськістю», «Соціальне забезпечення», «Міжнародні та національні практики впровадження соціальних проєктів», «Волонтерський рух в Україні та світі».

 Сфера наукових інтересів: соціологія молоді, суспільні рухи, медіація, молодіжні рухи та волонтерська діяльність.

Наукові профілі:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=0T9QeVkAAAAJ
ORCID ID: 0000-0003-4868-4096
Web of Science Researcher ID: J-4632-2017

Стажування, курси підвищення кваліфікації та сертифікати

1) ГО “Міжнародний тренінговий центр “Школа медіації”, “Сімейна медіація за участю дитини”, 48 год., 23.11-01.12.2023, сертифікат № Д-77 від 01.12.2023

2) ГО “Міжнародний тренінговий центр “Школа медіації”, “Базові навички сімейного медіатора”, 60 год., 29.05-06.07.2023, сертифікат № ОСМ 00112 від 06.07.2023


3) ГО “Міжнародний тренінговий центр “Школа медіації”, “Базові навички медіатора”, 120 год., 22.03-17.05.2023, сертифікат №БНМ 00133 від 17.05.2023


4) Національний університет Луїса (Чикаго, США) та міжнародна культурно-освітня асоціація, “Тенденції розвитку освіти та соціальної роботи у Сполучених Штатах Америки: соціокультурний вимір”,  180 год., 05.04 -10.05.2021, сертифікат 2021 №018 від 10.05.2021
5) Український інститут інформаційних технологій в освіті КПІ ім. Ігоря Сікорського, «Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання», 108 год.,  17.12.2020 – 10.02.2021, свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК20-08   від 10.02.2021
6) Міжнародний навчальний курс USAID/IMC/AP&C «Керівництво МПК з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації», сертифікат від 09.10.17.
7) Український інститут інформаційних технологій в освіті Національного Технічного Університету України «Київський політехнічний інститут», свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СПК507230 від 24.05.2008 «Розроблення веб-сторінки викладача», 13-24.05.2008.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Заступник керівника гуртка «Школа молодого соціолога, конфліктолога, медіатора» КПІ ім. Ігоря Сікорського. Заступник відповідального секретаря ВК (2021).

Член робочої групи МОН з протидії булінгу (з 2018 року)  (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-1001);

Член робочої групи Міністерства молоді і спорту з питання організації наметових таборів (з 2016 року) щодо облаштування наметових таборів, нормативів організації місць облаштування, інших організаційно-правових норм, виділення та облаштування земельної ділянки, реалізації програмного компоненту;

Учасник засідань кластеру захисту дітей UNICEF Ukraine (з 2016 року).

Член соціологічної асоціації України (САУ) – з 2021 року.

Консультант всеукраїнського благодійного фонду «Дух.Розум.Тіло.» та ГС ВСМО YMCA України з реалізації соціальних і соціологічних програм та дослідження молодіжних потреб, інтересів та проблем в Україні (з 2008 року).

Був керівником робочої групи щодо дослідження соціальних проблем молоді та шляхів їх подолання. Спільно з Світовим Альянсом YMCA брав участь у проведені двох етапів української частини всесвітнього дослідження “Один мільйон голосів” з метою визначити потреби та проблеми молоді віком 15-24 років в світі.

Був учасником міжнародного соціального проєкту «Youth – the driving force for Agenda 2030».

Нагороди та досягнення

Звання Майстра соціальної роботи територіальної громади м. Києва (2003);

Почесна Відзнака Міністерства у справах сім’ї, дітей та молоді № 27 від 14.10.2004 наказ № 582, Подяка Міністерства молоді та спорту України № 3862 від 21.08.2018

 Деякі публікації

Навчальні посібники:

 1. Навчальний посібник з грифом МОН України Соціальна робота: навчальний посібник для підготовки спеціалістів та магістрів за напрямом «Соціальна робота»: В 2т./ за заг.ред. Л.М.Димитрової, Т.В.Приходько. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Т.2. – C. 86-228 українською мовою
 2. Навчальний посібник „Табори YMCA”. Посібник для вожатих (2-е видання). – К.: ВСМГО “Християнська Асоціація Молодих Людей України” (YМСА України), 2014. – 106 с.
 3. Навчальний посібник Методичний посібник для проведення інформаційно-просвітницьких уроків, спрямованих на інформування про загрози і небезпеки, які несуть вибухонебезпечні предмети (2-е видання). — Вибухонебезпечні предмети: види, загрози і заходи безпеки: Методичний посібник/Упоряд. Багрій Олександр, Баханов Олексій. — К.: ВСМГО «Християнська Асоціація Молодих Людей України» (YMCA України), (лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України № 2.1/12– Г – 122 від 25.12.2015 р.) — 2018.- 22с.
 4. Навчальний посібник (ділова гра) Настільна просвітницько-профілактична гра «Дивись під ноги» (2-е видання); (лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України № 2.1/12– Г – 124 від 25.12.2015 р.) — 2018.
 5. Навчально-методичний посібник «Адвокация», методичні рекомендації російською мовою. – К.: ВСМГО “Християнська Асоціація Молодих Людей України” (YМСА України), 2016. – 32 с.

Наукові статті:

 1. Баханов О. Ю. “Цілі сталого розвитку 2015-2030 в контексті розвитку молодіжної політики України та співпраці державних та громадських організацій” // Науковий фаховий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій «Габітус». — 2019. — № 8. — С. 35–41. (Фахове видання.);
 2. Баханов О. Ю. “Соціально-педагогічна підтримка дітей та молоді вимушених переселенців у досвіді діяльності неурядової організації” // Вісник НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право. — 2019. — № 3(43). — С.20–26. (Фахове видання.) https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).194978
 3. Баханов О. Ю. “Стратегія захисту дітей та молоді, що знаходяться в зоні конфлікту на сході України ” // Науковий фаховий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій «Габітус». — ВД «Гельветика», 2020. — № 12. — 230 с. — 100 пр — С. 44–49. (Фахове видання категорії Б.) https://doi.org/10.32843/2663- 5208.2020.12-1.7
 4. Баханов О. Ю. “Захист соціальних працівників під час пандемії COVID-19” // Вісник НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право. — 2020. — № 3. — С. 20–28. (Фахове видання.) https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.3(47).227028
 5. Баханов О. Ю. ” Відповідність цілей Молодіжної стратегії ЄС на 2019-2027 роки глобальним цілям сталого розвитку (ЦСР) на 2015-2030 роки в контексті сфер соціального впливу на суспільство і молодь ” // Вісник НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право. — 2021. — № 1. — (Фахове видання.) https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).232630
 6. Баханов О. Ю., Заєць О. Ю., Михайлюк М. П., «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: В ПЕРІОД ВСТУПУ У ВНЗ, РОЗВИТКУ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН ТА ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ» // Науковий фаховий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій «Габітус». — ВД «Гельветика», 2021. — № 24. — 19-24 с. — 100 пр — (Фахове видання категорії Б.) https://doi.org/10.32843/2663- 5208.2021.24.1.3