Северинчик Олексій Павлович


СЕВЕРИНЧИК ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ
Посада: старший викладач кафедри соціології.
Сторінка викладача

Електронна пошта: o.severinchik@gmail.com

Освіта:

Бакалаврат
1997-2001 рр. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ), факультет соціології, спеціальність «Соціологія»

Магістратура (спеціаліст)
2001-2002 рр. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ), факультет соціології, спеціальність «Соціальна робота»

Дисципліни:

Бакалаврат: «Соціологія», «Політологія», «Політична наука: конфліктологічний підхід», «Електоральні процеси та конфлікти».

Сфера наукових інтересів:

  1. Маніпуляція масовою свідомістю: техніки, технології, засоби, способи протидії.
  2. Особливості електоральної поведінки в Україні.
  3. Виборчі системи і процедури.
  4. Конфліктогенність українського суспільства.

Наукові профілі:
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1BDw0NAAAAAJ
ORCID ID: 0000-0003-4980-6956

Стажування, курси підвищення кваліфікації та сертифікати
КПІ ім. Ігоря Сікорського НМК «Інститут післядипломної освіти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070921/006292-21 «Використання розширених сервісів Goоgle для навчальної діяльності» 08.12.2020-01.02.2021

Нагороди та досягнення

Грамота Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського «За багаторічну плідну працю, вагомий внесок у науково-педагогічну роботу університету» (Наказ № 2/2 від 10.01.2020р.)

Навчально-методичні праці

  1. Соціологія громадської думки та мас-медіа: Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для бакалаврів за спеціальністю 054 «Соціологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Єнін М.Н., Северинчик О.П. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,23 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 81с. Доступ: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/45603/2/Sotsiolohiia_2021.pdf

Деякі публікації

  1. П.В. Кутуєв, О.П. Северинчик, Д.В. Макаренко. Держава, що сприяє розвитку: чи можлива подорож зі Східної Азії до Східної Європи?// Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб.наук.праць. – Київ, 2018. – №2(38).
  2. П.В. Кутуєв, О.П. Северинчик, Д.В. Макаренко. Ціннісні зрушення після Євромайдану в контексті розвитку громадянського суспільства//Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб.наук.праць. – Київ, 2019. – №2(42).
  3. М.Н. Єнін., О.П. Северинчик, Д.В. Макаренко. Медіація в освітньому просторі закладів вищої освіти: у пошуках моделі та способів організації//Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб.наук.праць. – Київ, 2019. – №3(43).
  4. Н.І. Яковлєва., Т.В. Коломієць, О.П. Севериничик. Президентські та парламентські виборчі кампанії в умовах однорічних електоральних циклів доби незалежності України // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб.наук.праць. – Київ, 2019. – №4(44).