Якубін Олексій Леонідович


ЯКУБІЛ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Посада:
старший викладач кафедри соціології.
Сторінка викладача

Науковий ступінь: кандидат політичних наук (2010).
Тема дисертації: «Евристичний потенціал методології політичного часу ».

Електронна пошта: jacubin@gmail.com

Освіта:

Бакалаврат
2002-2006 рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Політологія»

Магістратура
2006-2007рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Політологія»

Аспірантура
2007-2010 рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Політологія», філософський факультет, спеціальність 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

Дисципліни:

Бакалаврат: «Політична наука: конфліктологічний підхід», ‘Політичний діалог та медіація”, “Сучасні соціологічні теорії – 1,2”, “Соціологія інновацій та конфлікту”, “Теорія та історія врегулювання конфліктів”, “Соціологія науки та техніки”, “Соціологія наукового-технічного розвитку”

Магістратура: “Соціологія конфліктів та війн у контексті трансформацій та модернізацій”, “Якісні методи аналізу данних”.

Сфера наукових інтересів:

 1. історія та соціологія науки
 2. соціальна, політична теорія та філософія
 3. хронополітика
 4. нові методологічніпідходи до якісної та кількісної методології соціальних наук
 5. сучасний український політичний процес
 6. гендерні дослідження
 7. дослідження війни, миру та вирішення конфліктів.

Наукові профілі:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Xtwuv7gAAAAJ
ORCID ID: 0000-0002-8898-4563

Стажування, курси підвищення кваліфікації та сертифікати

2021 – Диплом Інституту державної політики імені Лі Куана Ю Національного університету Сингапуру з навчальної програми “Державне управління та лідерство в епоху проривних інноваці”

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність     

З 2010 р. – експерт та комментатор на тему політики для вітчизняних та зарубіжних медіа, один з найбільш цитованих та популярних сучасних українських політологів за версію УІП

2021 – автор youtube каналу

Перший Незалежний Політолог
https://m.youtube.com/channel/UCApuDlnagHl8YeZD14tjTrQ

З 2020 р. – член редакційної колегії наукового журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології»  (Категорія «Б», БД «Index Copernicus»).http://www.apfs.nuoua.od.ua/index.php/redaktsijna-kolegiya

З 2019 р. – член Київського відділення соціологічної асоціації України (Київ-САУ).

Нагороди та досягнення

2004 – переможець, перше місце, Всеукраїнської студентської олімпіади з політології

2005 – стипендіат Верховної Ради України

Навчально-методичні праці

 1. Соціологія модерну та модернізації [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації «Врегулювання конфліктів та медіація» / П. В. Кутуєв, А. В. Багінський, О. І. Василець та ін.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3333 кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 355 с.

Переклад

 1. Брайсон В. Гендер и политика времени. Феминистская теория и современные дискуссии; [пер. с англ. Алексея Якубина]. – К. : Центр учебной литературы, 2011 http://rakurs.ucoz.com/biblioteka/brajson_v-gender_i_politika_vremeni.pdf

Деякі публікації

 1. Кутуєв П.В., Якубін О.Л., Герчанівський Д.Л. Держава, що сприяє розвитку: історико-соціологічний вступ до проблематики// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – №4
 2. Великі війни, великі трансформації: історична соціологія XX століття, 1914-2014 [Текст] / Мельниченко, Анатолій; Кутуєв , Павло ; Якубін, Олексій; Багінський, Андрій // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – 2015. – N 1 . – С. 116-118 .
 3. Якубин А. Эволюция/противостояние интерпретаций о Великой Отечественной Войне/Второй Мировой Войне в официальной политике памяти в Украине (2010-е годы) Patriotic War / World War II in the official politics of memory in Ukraine (after 2010)]. In 70-letie Velikoy Pobedyi: istoricheskie uroki proshlogo i politicheskie vyizovyi sovremennosti. Moscow, 2015
 4. Якубин А. Ключевые тренды политики памяти после Майдана 2 (на примере Киева) [Key trends in the politics of memory after Maidan 2 (Kyiv case)] In “Dialogues of Memory”. Poznan, Poland. 2015
 5. Alexej Jakubinю Ukraine 2017//SICHER. UND MORGEN? SICHERHEITSPOLITISCHE JAHRESVORSCHAU 2017 Direktion für Sicherheitspolitik. – Р. 145-148
 6. Якубін О., Пікалюк Д. Деякі теоретичні аспекти вивчення соціальних інновацій: поширення, закріплення, вимірювання//Вісник Національного технічного університету України – «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: зб. Наукових праць. – № 3/4 (23/24) – 2014 (2015). – С. 146-153;
 7. Кутуєв П.В, Якубін О.Л., Герчанівський Д., Макаренко Д.В. Від євроцентричного модерну до плюралістичних модернів: еволюція історичної соціології Ш.Ейзенштадта // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 3.
 8. Якубін О.Л. Філософія у публічному просторі/ Філософські проблеми гуманітарних наук, КНУ ім.Т .Шевченко, № 2 (28) 2018 ; Якубин А. Л. “Черный ящик” как необходимость левого политического феминистического субъекта в Украине/ Гендерные исследования № 22, 2017; Url – http://kcgs.net.ua/gurnal/22/07.pdf; Мова публікації:українська