Мельник Любов Іванівна


Посада:
завідувачка Навчально-наукової лабораторії врегулювання конфліктів та медіації
Електронна поштаmelnik.lyubov45@gmail.com
Телефон: +380685960551

Освіта:

Магістратура
2010-2011 рр. Сумський державний університет спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Магістратура
2018-2020 рр. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» спеціальність «Публічне управління та адміністрування». Тема магістерської дисертації: Трансформація управлінських підходів до врегулювання соціально-політичних конфліктів: український контекст.

Стажування, курси підвищення кваліфікації та сертифікати

КПІ ім. Ігоря Сікорського НМК «Інститут післядипломної освіти».
Платформа масових онлайн – курсів Prometheus Діалог та медіація: Шлях до порозуміння

Деякі публікації

  1. Єнін М., Мельниченко А., Мельник Л. Гібридна війна як різновид соціально-політичних конфліктів: сутність, технології, домінуючі дискурси // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2019. – № 25. – С. 104 – 115. (БД «Index Copernicus»). DOI: https://doi.org/10.32837/apfs.v0i25.884
  2. Єнін М., Зоріна А., Макаренко Д., Мельник Л. Постконфліктне врегулювання збройного протистояння в Боснії та Герцеговині: імплементація досвіду в Україні (на основі соціологічних глибинних інтерв’ю експертів) // Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України : Монографія. / За заг. ред. Чолій С. В., Перга Ю. М. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 63–86. ISBN 978-966-992-170-3
  3. Мельник Л. І. Роль державного управління в постконфліктному миробудівництві: матеріали міжнародної наук.-практ.конф. «Сучасні проблеми управління: управління в умовах цифрових трансформацій». Київ. 2019