Мельник Любов Іванівна


Посада:
завідувачка Навчально-наукової лабораторії врегулювання конфліктів та медіації
Електронна поштаmelnik.lyubov45@gmail.com
Телефон: +380685960551

Освіта:

Аспірантура:
2022 рік вступу. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність “Соціологія”.
Тема дисертації: “Концепція гібридних конфліктів в соціологічному дискурсі”.
Науковий керівник: д.соц.н., професор Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович

Магістратура
2018-2020 рр. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» спеціальність «Публічне управління та адміністрування». Тема магістерської дисертації: Трансформація управлінських підходів до врегулювання соціально-політичних конфліктів: український контекст.

Магістратура
2010-2011 рр. Сумський державний університет спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Стажування, курси підвищення кваліфікації та сертифікати

  1. КПІ ім. Ігоря Сікорського НМК «Інститут післядипломної освіти».
  2. Платформа масових онлайн – курсів Prometheus Діалог та медіація: Шлях до порозуміння

Деякі публікації

  1. Єнін М., Мельниченко А., Мельник Л. Гібридна війна як різновид соціально-політичних конфліктів: сутність, технології, домінуючі дискурси // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2019. – № 25. – С. 104 – 115. (БД «Index Copernicus»). DOI: https://doi.org/10.32837/apfs.v0i25.884
  2. Єнін М., Зоріна А., Макаренко Д., Мельник Л. Постконфліктне врегулювання збройного протистояння в Боснії та Герцеговині: імплементація досвіду в Україні (на основі соціологічних глибинних інтерв’ю експертів) // Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України : Монографія. / За заг. ред. Чолій С. В., Перга Ю. М. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 63–86. ISBN 978-966-992-170-3
  3. Мельник Л. І. Роль державного управління в постконфліктному миробудівництві: матеріали міжнародної наук.-практ.конф. «Сучасні проблеми управління: управління в умовах цифрових трансформацій». Київ. 2019
  4. Olha Vasylets, Liubov Melnyk Subjective and objective dimensions of modern wars as a special historical phenomenon. Матеріали ХIX Міжнародної науково- практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Війна, насильство та суспільні порядки», 16–17 грудня 2022 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології)
  5. Мельник Любов Іванівна, Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович Роль засобів масової інформації та медіа у гібридній війні. Трансформація українського суспільства в цифрову еру : Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 23 березня 2023 р.) – Одеса: Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», 2023. – 200-203 с.
  6. Федорченко-Кутуєв П. В. Роль технологій у глобальній політиці модерну / П. В. Федорченко-Кутуєв, Л. І. Мельник // Трансформація українського суспільства в цифрову еру : Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 23 березня 2023 р.) – Одеса : Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», 2023. – С. 39-42.
  7. Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович, Мельник Любов Іванівна, Держава та демократія:конфліктні реалії модерну: XI Міжнародна науково-практична конференція«Конфлікти, війни та соціальні трансформації епохи модерну: теорія, історія, сьогодення» (12-13 червня 2023 р., м. Київ).