Панченко Любов Феліксівна


Панченко Любов Феліксівна
Посада: професор кафедри соціології.

Вчене звання: професор кафедри теоретичної та прикладної інформатики (2013).

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук (інформаційно-комунікаційні технології в освіті, 2012).

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічні засади розвитку інформаційно-освітнього середовища університету».

Електронна пошта: lubov.felixovna@gmail.com

Телефон: +380963352397.

 Освіта:

Бакалаврат
1974-1978 рр. Ворошиловградський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка, спеціальність «математика».

Аспірантура
1985-1989 рр. Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова АН України, «Математичне забезпечення машин і систем».

Докторантура
2004-2008 рр. ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Дисципліни:

«Математичні та статистичні методи аналізу соціологічної інформації», «Соціальна статистика та демографія», «Актуальні методологічні проблеми соціологічних досліджень», «Методи багатовимірного аналізу даних», «Аналіз соціальних мереж», «Вступ до аналітичної соціології», «Аналітика даних у сфері публічного управління»

Сфера наукових інтересів:
математичні та статистичні методи в соціології, методи багатовимірного аналізу, комп’ютерний аналіз даних, соціальна та демографічна статистика, освіта дорослих,  digital storytelling, інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Наукові профілі:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=g1abWiAAAAAJ&hl=uk
ORCID ID: 0000-0002-9979-0625
Web of Science Researcher ID: J-4346-2017
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210124439

Стажування, курси підвищення кваліфікації та сертифікати:

 1. Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience (the educational project on the topic Benchmarking Strategy to Develop the Pedagogical Competencies of PhD Doctors in the Social Sciences), Krakow, Poland, 2021.
 2. Міжнародні проєкти: написання, подання, виконання, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.
 3. “Very Verified: A course on Media Literacy” (as a part of Learn to Discern-Education (L2D-E) a project funding by the U.S. Embassy and the British Embassy in Kyiv and implemented by IREX with support from the Ministry of Education and Science in Ukraine (5 weeks of blending learning), 2019.
 4. «Сертифікація викладачів дистанційного навчання e-Tutor». Університет Крок, Університет Анкари, Школа менеджменту та права Цюріхського університету прикладних наук, 2015.

Сертифікати MOOCs:

 • Початок роботи з ChatGPT, Prometheus, 2023;
 • Introduction to R, DataCamp, 2017;
 • Візуалізація даних, Prometheus, 2017;
 • Як створити масовий онлайн курс, Prometheus, 2016;
 • Аналіз даних в R, Bioinformatics Institute, 2016;
 • Основи програмування на R, Bioinformatics Institute, 2016;
 • Computing for Data Analysis, Johns Hopkins University, 2014;
 • The Data Scientist’s Toolbox, Johns Hopkins University, 2014;
 • Model Thinking, University of Michigan, 2013;
 • Social Network Analysis, University of Michigan, 2013;
 • Big data in education, Columbia University, 2013;
 • Machine Learning, Stanford University, 2013.

Сертифікат з англійської мови В2

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

експерт конкурсу спільних науково-дослідних проєктів МОН України „Україна – Польща” для реалізації у 2018 – 2019 рр.; конкурсу українсько-литовських науково-дослідних проєктів на 2022‑2023 рр.; член соціологічної асоціації України, член Української асоціації дослідників освіти (Ukrainian Educational Research Association).

Нагороди та досягнення

Почесна грамота Ради Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за плідну науково-педагогічну діяльність та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та науковців та з нагоди 125 річчя університету (2023); Грамота Вченої Ради Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за особистий внесок у презентацію освітніх інновацій та наукових результатів українських дослідників у міжнародному науково-освітньому просторі (2020); Почесна грамота МОН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2017).

Інша інформація: Автор монографії «Інформаційно-освітнє середовище сучасного університету», навчальних посібників «Комп’ютерний аналіз даних» (гриф МОН України), «Практикум з аналізу даних», «Математичні та статистичні методи аналізу соціологічної інформації» та ін.

Член спеціалізованої вченої ради ІІТЗН НАПН України (2016-2022), ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка» (2013-2022). Асоційований редактор наукового журналу  «Information Technologies and Learning Tools» (Web of Science), “e-Environment of Modern University”, «Гуманізація навчально-виховного процесу» “Humanization of the educational process”, «Educational Dimension”.

Член програмного комітету рецензованих міжнародних семінарів та конференцій з інформаційних технологій в освіті та наукових дослідженнях Cloud technology in education, 2019-2022; Augmented reality in education, 2019-2022; ICT in Education, Research, and Industrial Applications 2019-2021; International Conference of History, Technology and Methodology of Learning (2020-2022).

Навчально-методичні праці

 1. Панченко Л.Ф. Математичні та статистичні методи аналізу соціологічної інформації : навч. посібник. К, КПІ, 2018. 289 с.
 2. Панченко Л. Ф. Практикум по анализу данных : учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Л. Ф. Панченко // Луганск, Изд-во ГУ «ЛНУ имени Тараса Шевченко», 2013. ­– 269 с.
 3. Панченко Л. Ф. Компьютерный анализ данных : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Л. Ф. Панченко, Е. В. Адаменко ; Гос. учрежд. „Луган. нац. ун-т имени Тараса Шевченко”. – Луганск : Изд-во ГУ „ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 188 с.

Вибрані публікації

 1. Liubov F. Panchenko, Vladislav Velichko. Unveiling the potential of structural equation modelling in educational research: a comparative analysis of Ukrainian teachers’ self-efficacy. Educational Technology Quarterly  2023(2):157-172 DOI: 55056/etq.601
 2. Панченко Л.Ф. Цифрова трансформація освіти: потенціал навчальної аналітики // Конфлікти, війни та соціальні трансформації епохи модерну: теорія, історія, сьогодення : матеріали XI Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 12–13 червня 2023 р.) / укладачі П. В. Федорченко-Кутуєв, О. М. Казьмірова, О. М. Вольський та ін. – Університетська книга, 2023. c.124-126 (тези)
 3. Panchenko, L.F.Korzhov, H.O.Khomiak, A.O.Velychko, V.Ye.Soloviev, V.N.Social dimension of higher education: Definition, indicators, models.CEUR Workshop Proceedings2022, 3085, 124–138 http://ceur-ws.org/Vol-3085/paper13.pdf
 4. Панченко Л.Ф. Вiртуальні обміни в освіті: візуалізація наукового ландшафту // Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти: зб. матер. Всеукр. наук.- практ. інтернет-конф., 23 червня 2022 р. [ред. кол.: Пуховська Л.П., Просіна О.В. та ін. ]. – К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2022. – С.285-287. (тези)
 5. L.F. Panchenko, H.O. Korzhov, T.V. Kolomiiets and M.N. Yenin. PhD student training: principles and implementation. Journal of Physics: Conference Series 1840 (2021) 012056
  IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/1840/1/012056 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1840/1/012056 (Scopus)
 6. Panchenko, L., & Khomiak, A. (2020). Education statistics: Looking for а case-study for modelling. Proc. 16th Int. Conf. ICTERI 2020. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, 2732 948-963 http://ceur-ws.org/Vol-2732/20200948.pdf (Scopus)
 7. Panchenko, N.Samovilova. Secondary data analysis in educational research: opportunities for PhD students. Proc. Ith Int. Conf. ICHTML 2020. SHS Web of Conferences 75, 04005 (2020) https://doi.org/10.1051/shsconf/20207504005
 8. Zasoba I., Khomiak A., Panchenko L., Korzhov H. The governance of global labor migration: literature review // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2020. – № 3 (47). – С.29-37. (фахова стаття)
 9. Panchenko, L.F. Digital storytelling in adult education: barriers and ways to overcome them. Information Technologies and Learning Tools. – 2020. Vol 79 No 5 (2020), 109-125. https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.3362 (Web of Science).
 10. Panchenko, L.F., Vakaliuk, T.A., Vlasenko, K.V.: Augmented reality books: concepts, typology, tools. In: Burov, O.Yu., Kiv, A.E. (eds.) Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2020), Kryvyi Rih, Ukraine, May 13, 2020. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, 2731 283-296 (Scopus)
 11. Panchenko, L. F., Khomiak, A. O., & Pikilnyak, A. V. (2020). Using twitter in ukrainian sociology majors training. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, 2643 253-263. (Scopus)
 12. Панченко Л., Самовілова Н. Twitter для професійного розвитку педагога //Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: Збірник матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (26 червня 2020 р.) / За ред. С. Щудло, О. Заболотної, Л. Загоруйко. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2020. – 159 с. С.119-123. (тези)
 13. F. Panchenko. Methodology of using structural equation modeling in educational research // ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019.pp. 895-904. CEUR-WS .org, Vol. 2393, online, http://ceur-ws.org/Vol-2393/ (Scopus).
 14. Liubov F. Panchenko, Ivan O. Muzyka. Analytical review of Augmented reality MOOCs // AREDU 2019 The 2nd International Workshop on Augmented Reality in Education. March, 22, Kryvyi Rig, Ukraine http://ceur-ws.org/Vol-2547/paper13.pdf рр.168-180. (Scopus)
 15. Панченко Л.Ф. Грамотність в галузі даних: визначення, підходи, напрямки формування // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ, 2019. – № 3 (39). – С.82–94. DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).195703 (фахова стаття)
 16. Panchenko, L., & Khomiak, A. Cloud technologies for training future sociologists of visualizing data of social and demographic statistics // Transactions Georgian Technical University.Automated Control Systems. – Tbilisi. – 2018. – No2(26). – pp.153–156.
 17. Панченко Л.Ф. До питання використання кількісних методів у дослідженнях конфліктів // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ, – No 3 (39). – С.21–27 (фахова стаття)
 18. Панченко Л.Ф. Підготовка майбутніх соціологів до комп’ютерного аналізу демографічних процесів та структур /Л.Ф.Панченко //Information Technologies and Learning Tools. – 2018. – Vol.65(3). – C.166–183. DOI: 33407/itlt.v65i3.2034 (Web of Science)
 19. Панченко Л.Ф., Самовілова Н.А. Підготовка майбутніх дослідників до використання методів багатовимірного аналізу даних //Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської конференції, 28 березня 2018 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; Відповід. за вип.: Д. М. Бодненко, О.М. Глушак, О.С. Литвин, В.В. Прошкін. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – С.216-218.
 20. Панченко Л. Ф. Масові онлайн відкриті курси для розвитку педагога нової української школи / Л. Ф. Панченко // Методист. – № 2. – 2018. – С. 59-64.
 21. Панченко Л. Ф. Цифровий сторітелінг: співтворчість педагога й учня / Л. Ф. Панченко // Методист, № 6 (78), червень 2018. – К. : Шкільний світ. – С. 34-38.
 22. Панченко Л.Ф. Масові відкриті он-лайн курси як фактор модернізації змісту сучасної вищої освіти // Нові нерівності — нові конфлікти: шляхи подолання. Тези доповідей та виступів учасників ІІІ конгресу соціологічної асоціації України. Харків, 12–13 жовтня 2017. – С.223–225.
 23. Панченко Л.Ф., Самовілова Н.О. Інформаційні технології як фактор прозорих та відтворювальних досліджень // Л.Ф.Панченко, Н.О.Самовілова //Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ, 2017. – вип. – С.207–214. (фахова стаття)
 24. Панченко Л.Ф. Моделювання структурними рівняннями як складник підготовки докторів філософії /Л.Ф.Панченко, М.В.Разорьонова // Науковий вісник Донбасу. – 2016. – №1 ‒  – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2016/N1-2(33-34)/5.PDF
 25. Панченко Л.Ф. Використання інфографіки в освіті /Л.Ф.Панченко, М.В.Разорьонова  // Наукові записки. – вип.10. Серія: Проблеми методики математичної і технологічної освіти. Ч.2. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – С.122–126.
 26. Панченко Л.Ф. Підготовка майбутніх фахівців з інформаційних технологій до здійснення навчальної аналітики /Л.Ф.Панченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Серія “Педагогічні науки”. – 2015. – Вип. 1 (2). – С. 89–96.
 27. Панченко Л.Ф. Проблеми застосування мультиагентних систем у підготовці майбутніх фахівців з інформаційних технологій / Л.Ф.Панченко, Н.О.Лавриненко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ, 2015. – Вип.3. – С.224– 230.
 28. Панченко Л.Ф. Аналіз соціальних мереж як напрям освітніх вимірювань / Л. Ф. Панченко // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 41 : збірник наукових праць / за ред. проф. В. П. Сергієнка. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 111 – 117.
 29. Панченко Л. Ф. Університетський портал як складова інформаційно-освітнього середовища університету / Л. Ф. Панченко  // Рідна школа. – 2013. – №3(999). – С.23 – 32.
 30. Панченко Л. Ф. Нові тренди аналізу даних / Л. Ф. Панченко // Науковий вісник Донбасу. –  2013. – № 4(24). – Режим доступу : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN24/13plftad.pdf
 31. Панченко Л. Ф. Електронне портфоліо студента / Л. Ф. Панченко // Вісн. Львів. держ. ун-ту безпеки життєдіяльності. – 2013. – №7. – С.281–284.
 32. Панченко Л. Ф. Інформаційно-освітнє середовище сучасного університету : монографія / Л.Ф. Панченко; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”.  – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 280 с.