Пиголенко Ігор Вікторович


ПИГОЛЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
Гарант освітньої програми «Аналітика соціальних даних» (другий рівень вищої освіти) за спеціальністю 054 Соціологія
Посада: доцент кафедри соціології.
Сторінка викладача

Вчене звання: доцент (2012).

Науковий ступінь: кандидат філософських наук (2008).
Тема дисертації: «Інтернет-технології як засіб формування ціннісних орієнтацій студентства на шляху до інформаційного суспільства (на прикладі НТУУ “КПІ”)».

Електронна пошта: pigolenko@gmail.com

Освіта:

Бакалаврат
1996-2000 рр. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ), факультет соціології, спеціальність «Соціологія»

Магістратура (спеціаліст)
2000-2002 рр. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ), факультет соціології, спеціальність «Соціальна робота»

Аспірантура
2002-2005 рр. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ) ), факультет соціології, спеціальність 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»

Дисципліни:

Бакалаврат: «Соціологія», «Загальна соціологія. Частина 1. Соціологія в структурі сучасного знання. Становлення та розвиток соціології», «Загальна соціологія. Частина 2. Особистість у системі суспільних відносин. Суспільство та його структура».
Магістратура: «Методологія та методи соціологічного дослідження конфліктів. Частина 1. Проектування соціологічного дослідження», «Методологія та методи соціологічного дослідження в цифрову добу», «Паблік рілейшнз та кризові комунікації», «Моніторинг та оцінювання  програм і проєктів».

Сфера наукових інтересів:

 1. Дослідження у сфері вищої освіти в Україні.
 2. Вивчення політичних процесів та електоральної поведінки населення.
 3. Дослідження у сфері громадського здоров’я.
 4. Дослідження ціннісних орієнтацій української молоді.
 5. Моніторинг та оцінювання програм і проєктів.

Наукові профілі:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=i9OZ4asAAAAJ
ORCID ID: 0000-0002-3612-3243
Web of Science Researcher ID: I-6231-2017

Стажування, курси підвищення кваліфікації та сертифікати

 1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, Центр досконалості Жана Моне. Сертифікат про проходження навчання, на тренінгу «Україна – кандидат до вступу в ЄС: нові виклики та можливості», 25-30 липня 2022 р.
 2. КПІ ім. Ігоря Сікорського НМК «Інститут післядипломної освіти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070921/006568-21 «Створення відео контенту дистанційного навчання»23.03.2021-14.05.2021
 3. Certificate for having successfully completed the course «Health Projects Monitoring and Evaluation Course», 6-12 November 2019, Washington DC, USA.
 4. Сертифікат про проходження тренінгу “Введення в соціальний маркетинг” та “Подальшого семінару з соціального маркетингу” 8-10 жовтня та 19-21 листопада 2019 р.
 5. Certificate of Participation «Mini Course in Implementation Science for HIV/STIs», University of Washington, August 2, 2013, Seattle, Washington, USA.
 6. Certificate of Completion «21st Annual Principles of STD/HIV Research Course», July 22-August 1, 2013, University of Washington, Seattle, Washington, USA.
 7. Certificate of Completion «Implementation Science in HIV Programming» of the WHO Collaborating Centre for HIV Surveillance, 17-21 June, 2013, Cavtat, Croatia. The module programme is equivalent 3 ECTS points.
 8. Certificate of Completion «Population Size Estimates in Most at Risk Populations: Methods and Lessons Learned around the World» of the WHO Collaborating Centre for HIV Surveillance, 9-13 July, 2012, Zagreb, Croatia.
 9. Сертифікат з англійської мови В2.

Сертифікати MOOCs:

 • Початок роботи з ChatGPT, Prometheus, 2023;
 • Моніторинг і оцінювання для громадських організацій, освітня онлайн-платформа “Зрозуміло”, 2023;
 • Комунікаційні інструменти для побудови репутації, Prometheus, 2023;
 • Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах, Prometheus, 2020;
 • Соціальне підприємництво, Prometheus, 2018;
 • Візуалізація даних, Prometheus, 2017.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 1. Гарант магістерської освітньо-наукової програми «Аналітика соціальних даних» за спеціальністю 054 «Соціологія».
 2. Член проектної групи магістерської освітньо-професійної програми «Врегулювання конфліктів та медіація» за спеціальністю 054 «Соціологія».
 3. Член науково-методичної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальності 054 «Соціологія».
 4. Відповідальний за розробку та супроводження сайту кафедри соціології.
 5. Відповідальний за проведення І та ІІ етапів Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціологія» та з дисципліни «Соціологія».
 6. 2019-2020 рр. – спільний зі Світовим Банком проєкт МОЗ України “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”, консультант з моніторингу і оцінювання.
 7. 2016-2017 рр. –  НДР «Інтеграція інженерної освіти і бізнес-освіти в технічних університетах України і Білорусі як фактор розвитку національних економік», співвиконавець.
 8. 2011-2014 рр. – ДУ «Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України», консультант з досліджень та оцінки.
 9. 2002-2009 рр. – Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс» НТУУ «КПІ», провідний соціолог.

Нагороди та досягнення

 1. Подяки проректора з навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського за професійну та об’єктивну роботу у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціологія» у 2017, 2018 та 2019 роках.
 2. Переможець щорічного конкурсу «Молодий-викладач дослідник НТУУ «КПІ» (2008 р.)

Навчально-методичні праці

 1. Курсові роботи. Методичні рекомендації до виконання та захисту. Навчальний посібник [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра та магістра за спеціальністю 054 Соціологія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Пиголенко, Т. В. Коломієць. – Електронні текстові дані (1 файл 1,16 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 61 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/55733
 2. Підготовка кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів вищої овіти за спеціальністю 054 «Соціологія»  / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. В. Коломієць, І. В. Пиголенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,98 Мбайт). – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 90с.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27610
 3. Соціологія модерну та модернізації [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації «Врегулювання конфліктів та медіація» / П. В. Кутуєв, А. В. Багінський, О. І. Василець, М. Н. Єнін, О. М. Казьмірова, Т. В. Коломієць, Г. О. Коржов, Д. В. Макаренко, І. В. Мацко-Демиденко, І. В. Пиголенко, О. П. Северинчик, О. Л. Якубін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,33 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 355 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34305
 4. Моніторинг і оцінювання: Заради чого? Яким чином? З яким результатом? [Текст]: Навчальний посібник / Ю. Дукач, З. Кияниця, Й. Конєчна-Саламатін та ін. – К.: МБФ «Альянс громадського здоров’я», 2018. – 176 с. – С. 90-94.
 5. Соціальна робота [Текст]: навч. посіб. У 2ч. / К.М. Левківський, В.Л. Кулініченко, В.Є. Слушаєнко та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч.2. – 384 с. – С. 251-326.

Деякі публікації

 1. Fedorchenko-Kutuev P., Pygolenko I., Khomiak A. Ukrainian State Between the Imperatives of Democracy and Post-War Modernization. Ideology and Politics Journal. 2023. Issue 1 (23). P. 148-171. (DOAJ, SCOPUS, Index Copernicus). URL: https://www.ideopol.org/wp-content/uploads/2023/05/2.1.-Fedorchenko-Kutuev-Pygolenko-Khomiak.pdf
 2. Пиголенко І.В., Пиголенко Ю.А. Роль старостинських округів в адаптації внутрішньо переміщених осіб в територіальних громадах. Науковий журнал «Габітус». 2023. № 46. С. 36-41. (Index Copernicus). DOI https://doi.org/10.32782/2663-5208.2023.46.4
 3. Пиголенко І.В., Пиголенко Ю.А., Кукса К.М. Вплив воєнного конфлікту на психічне здоров’я українців. Науковий журнал «Габітус». 2023. № 45. С. 243-248. (Index Copernicus). DOI https://doi.org/10.32782/2663-5208.2023.45.40
 4. Пиголенко І.В., Кукса К.М. План Маршалла як приклад успішної післявоєнної реконструкції та відбудови Європи. Збірник наукових праць «Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики». 2023. № 97. С. 64-74. (Index Copernicus). DOI https://doi.org/10.32840/2707-9147.2023.97.6
 5. Пиголенко І.В., Северинчик О.П., Горячева М.А. Конфліктогенні чинники в соціально-політичному просторі. Науково практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології». 2022. № 38. С. 45-50. (Index Copernicus). DOI https://doi.org/10.32837/apfs.v038.2022.9
 6. Пиголенко І.В., Груба О.Г. Медіація та антикризові комунікації як засоби вирішення конфліктів. Збірник наукових праць «Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики». 2022. № 96. С. 6-14. (Index Copernicus). DOI https://doi.org/10.32840/2707-9147.2022.96.1
 7. Пиголенко І.В., Кукса К.М. Соціально-економічні наслідки російсько-українського військового конфлікту. Науковий журнал «Габітус». 2022. № 44. С. 16-21. (Index Copernicus). DOI https://doi.org/10.32782/2663-5208.2022.44.2
 8. Пиголенко І.В. Роль блогерства у формуванні інформаційного простору в сучасному українському соціумі. Збірник наукових праць «Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики». 2022. № 95. С. 27-35. (Index Copernicus). URL: http://soctech-journal.kpu.zp.ua/archive/2022/95/3.pdf
 9. Пиголенко І.В., Северинчик О.П., Казьмірова О.М. Соціальна політика як необхідна складова соціальної держави. Науково практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології». № 37. С. 158-162. (Index Copernicus). URL: http://apfs.nuoua.od.ua/archive/37_2022/26.pdf
 10. Пиголенко І.В. Забезпечення якості польового етапу дослідження при проведенні соціологічних опитувань // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2021. – № 2 (50). – С. 22-27. https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242328
 11. Пиголенко І.В. Предпринимательские знания как составляющая подготовки инженера // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2019. – № 4 (44). – С. 48-55. http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2019/4/9.pdf
 12. Пиголенко І.В. Політико-ідеологічні погляди українців та процес декомунізації // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2016. – №3/4. – С. 71-77.
 13. Пиголенко І.В. Стан та перспективи використання методу exit-poll під час проведення виборів // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Типографія „Айс Принт”, 2015. – №3/4. – С. 86-90.
 14. Пиголенко І.В. Соціальне партнерство державних інституцій та громадських організацій у сфері зайнятості молоді в Україні / І.В. Пиголенко, А.М. Боровець // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2013. – Випуск 68. – С. 671-676.
 15. Пиголенко І.В. Соціологічний вимір знань молоді щодо шляхів поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу / І.В. Пиголенко // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Збірка наукових праць. – Випуск 15. – Частина І. – Київ, 14-15 травня 2013 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 245-249.
 16. Звіт про результати моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції, за 2011-2012 роки / Н.М. Нізова, І.В. Кузін, І.В. Пиголенко та ін. – Київ, 2013. – 128 с. (Розділи 3, 4. С. 26-51).
 17. Пиголенко І.В. Емоційне вигорання фахівців із соціальної роботи РЦСССДМ / І.В. Пиголенко, І.А. Мєсьянінова // Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. – 2012. – №3. – С. 108-112.
 18. Пиголенко І.В. Використання концептуальних моделей біоетики в соціальній роботі з молоддю / І.В. Пиголенко, Ю.А. Пиголенко // Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. – 2011. – №3. – С.86 – 90.
 19. Пиголенко І.В. Профілактика девіантної поведінки серед молоді як превентивна міра люмпенізації суспільства / І.В. Пиголенко, Ю.В. Билименко // Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. – 2011. – №3. – С. 75-79.
 20. Пиголенко І.В. Проблема безробіття працездатного населення в умовах трансформаційної економіки / І.В. Пиголенко, В.В. Мехрані // Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. – 2011. – №3. – С. 80-85
 21. Пиголенко І.В., Пиголенко Ю.А. Інформаційний простір та використання методу контент-аналізу в його дослідженні // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. Праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2011. – №1. – С. 89-92.
 22. Пиголенко І.В., Раптова О.М. Кредитна залежність – хвороба сучасного суспільства // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. Праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2010. – №1. – С. 70-74.
 23. Пиголенко І.В. Соціологічна складова дослідження проблеми ухилення від сплати податків // Український соціум. – Київ, – №1. – С. 64-72.
 24. Пиголенко І.В. Роль та місце прикладної соціології в політичному житті суспільства // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. Праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2010. – №3. – С. 36-40.
 25. Пиголенко І.В. Використання методу вуличного опитування в рамках електоральної соціології // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. Праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2010. – №4. – С. 94-98
 26. Пиголенко І.В. Соціологічні аспекти дослідження ухилення від сплати податків // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників І Конгресу Соціологічної асоціації України. – Х.: ХНУ імені Каразіна, 2009. – С. 190.
 27. Пиголенко І.В., Бойко О.В. Дискурс щодо державної політики у сфері соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. Праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2009. – №3. – С.111-119.
 28. Пиголенко І.В. Хабарництво як соціальний феномен сучасного суспільства // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. Праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2009. – №4. – С. 113-121.