Коржов Геннадій Олександрович


КОРЖОВ ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Посада: доцент кафедри соціології.
Сторінка викладача

Вчене звання: доцент (2008).

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук (2006).
Тема дисертації: “Становлення підприємця в Східній Україні: шлях до нової соціальної ідентичності”

Електронна пошта: korzhovgena@yahoo.com

Освіта 

Магістратура (спеціаліст)
Донецький державний університет, історик, викладач історії (1992).
Центральноєвропейський університет, Прага, Чеська республіка (спільно з Ланкастерським університетом, Великобританія), магістр соціології (1994).

Аспірантура
Доктор гуманітарних наук в галузі соціології (PhD), Інститут філософії і соціології Польської Академії наук, Польща (2000).
Кандидат соціологічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2005).

Дисципліни 

«Соціологія економіки та підприємництва», «Методологія та методи соціологічного дослідження конфліктів-2», «Комп’ютерний аналіз соціологічної інформації», «Соціальна ідентичність та конфлікти в модерному соціумі», «Вибіркове дослідження в соціології», «Крос-національні дослідження в соціології».

Сфера наукових інтересів

інституційні та соціокультурні зміни в суспільствах, що трансформуються, ціннісні орієнтації, процеси соціальної ідентифікації, економічна соціологія, в т. ч. соціологія підприємництва, соціальна структура та стратифікація, демографічні процеси, методологія та методи соціологічних досліджень.

Наукові профілі

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RxiRcq8AAAAJ&hl=ru
ORСID: 0000-0001-5459-0702
Web of Science Researcher ID: AAQ-8830-2021

Cтажування, курси підвищення кваліфікації та сертифікати

1)  Soros /FCO Scholarship, University of Oxford, Wolfson College (1994–1995);

2) GSSR/HESP Doctoral Scholarship, Graduate School for Social Research, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (1995-1999);

3) Summer Academy Scholarship, University of Tübingen, Germany (1999);

4) Civic Education Project Local Faculty Fellowship (2000 – 2002);

5) Junior Faculty Development Program, Yale University, USA (2003 – 2004);

6) HESP International Seminar for Excellence in Teaching “Rediscovering Social Inequality   and Exclusion after the Collapse of State Socialism: Regional Context” (2007 – 2010);

7)  European Data Laboratory for Comparative Social Research, GESIS, Leibniz Institute of Social Sciences, Cologne, Germany (2014).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Член Соціологічної Асоціації України (САУ)

Член редакційної колегії «Віснику Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право» (наукове фахове видання України (категорія Б), Index Copernicus International.

Основні публікації

Монографії, посібники, підручники

 1. Юрченко Ю., Кутуєв П., Єнін М., Коржов Г. Класовий поділ і соціальна нерівність у незалежній Україні // Нариси новітньої історії України, 1991-2021 / За ред. М.Мінакова, Г.Касьянова, М.Роджанскі. – Київ: Laurus, 2021. – С. 93-127.
 2. Yurchenko Y., Kutuev P., Yenin M., Korzhov H. Class Divisions and Social Inequality in Independent Ukraine // Mykhailo Minakov, Georgiy Kasianov, Matthew Rojansky (eds.). From «The Ukraine» to Ukraine. A Contemporary History, 1991-2021. – Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2021.
 3. Соціологія модерну та модернізації [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації «Врегулювання конфліктів та медіація» / П.В. Кутуєв, А.В. Багінський, О.І. Василець, М.Н. Єнін, Г.О. Коржов та ін.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 355 с.
 4. Korzhov H. Transnational Identities in Conditions of Global Modernization // T.Buksinski (ed.). Identities and Modernizations. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013.
 5. Korzhov H. Church, Religion, and Religious Identity in Post-Atheist Ukraine // T.Buksinski (ed.). Religion in the Public Spheres. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011.
 6. Korzhov H. A Long Journey to Democracy? Ukraine’s Lessons in Post-Soviet Transformation // T.Buksinski (ed.). Democracy in Western and Postcommunist Countries. Twenty Years after the Fall of Communism. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009.
 7. Korzhov H. Globalizacja jako eksport zachodnich wartości: doświadczenia postkomunistychnej Ukrainy // D.Dobrzanski, J.Jakubowski, A.Wawrzynowicz (red.). Kraje Europy Srodkowowschodniej a globalizacja. – Poznan, 2006.
 8. Кіпень В.П., Коржов Г.О. Викладачі вузів: соціологічний портрет.–Донецьк: Астро, 2001.– 198с.
 9. Korzhov G. Discussing Tolerance in Cross-National Perspective: The Comparison of Five European Societies // J.Koralewicz (ed.). The European Value System. – Warszawa: Collegium Civitas Press, 1999.

Журнальні статті

 1. Voytenko V.L., Pargament K.I., Cowden R.G., Lemke A.W., Kurniati N.M.T., Bechara A.O., Joynt S., Tymchenko S., Khalanskyi V.V., Shtanko L., Kocum M., Korzhov H., Mathur M.B., Ho M.Y., VanderWeele T.J., Worthington E.L. Religious coping with interpersonal hurts: Psychosocial correlates of the brief RCOPE in four non-Western countries // Psychology of Religion and Spirituality. – 2021. – 13 (4). (Forthcoming) (International, SCOPUS).
 2. Єнін М., Коржов Г. Мережева комунікація: ризики та перспективи (на основі соціологічних опитувань громадської думки в країнах Євросоюзу) // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – №1 (49). – С. 22–29. DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).232789 (Copernicus).
 3. Panchenko L., Korzhov H., Kolomiiets T., Yenin M. PhD student training: principles and implementation // Journal of Physics: Conference Series 1840 (2021) 012056 IOP Publishing. DOI:10.1088/1742-6596/1840/1/012056 (International, SCOPUS).
 4. Korzhov H., Pasko Y. Socio-cultural preconditions of Velvet revolutions in Central Europe and Ukraine // Beytulhikme: An International Journal of Philosophy. – 2021. – №11(2). – P.753-780. DOI: 10.18491/beytulhikme.1681 (International, Web of Science).
 5. Korzhov H., Pasko Y. Entrepreneurship education as a factor of society’s modernization // V. Hamaniuk, S. Semerikov and Y. Shramko (eds.). SHS Web of Conferences 75, 02002 (2020). The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning, Kryvy Rih, Ukraine, May 2020. DOI:10.1051/shsconf/20207502002.
 6. Pasko Y., Korzhov H. Community of values as a key factor of decolonization // Beytulhikme: An International Journal of Philosophy. – 2020. – №10(1). – P.25-42. DOI: 10.18491/beytulhikme.1537 (International, Web of Science).
 7. Greg-Obi O., Lylyk I., Korzhov G., Buchynska O. Online violence against women in politics in Ukraine: An IFES assessment. Arlington, VA: International Foundation for Electoral Systems, 2019. – 32 p. URL: https://ifesukraine.org/wp-content/uploads/2019/11/IFES-Ukraine-Manifestations-of-violence-against-women-online-during-elections-v1-2019-11-25-Eng.pdf.
 8. Пасько Я.І., Коржов Г.О. ‘Solidarity’ as a community of civil society // Схід: Аналітично-інформаційний журнал. – 2019. – №5 (163). – С.20-28. DOI: 10.21847/1728-9343.2019.5(163).182160 (Copernicus).
 9. Korzhov H. Orthodox religious identity and European values: Supplements or opposites?    // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Політологія. Соціологія. Право». – 2019. – №3(43). – С.80-87. DOI https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).195681 (Copernicus).
 10. Бардалл Ґ., Лилик І., Коржов Г., Бучинська О., Муромбо Ґ. Попередження проявів насильства щодо жінок в онлайн ресурсах під час виборів в Україні. Соціальні медіа та розширення політичних можливостей: аналіз ставлення до жінок в онлайн ресурсах. – Київ: Міжнародна фундація виборчих систем, 2019. – 79с.
 11. Коржов Г.О. Підприємницький потенціал як предмет теоретизування в американській соціології // Український соціум. – 2018. – №3. – С. 52-64. DOI: 10.15407/socium2018.03.052 (Copernicus).
 12. Кутуєв П., Коржов Г., Пиголенко І., Якубін О. та ін. Інтеграція інженерної освіти і бізнес-освіти в технічних університетах України і Білорусі як фактор розвитку національних економік // Анотований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД – БРФФД. – К.: Академ  періодика, 2017. – С.175-179.
 13. Коржов Г.О. Теоретичні контроверзи в інтерпретації подвійної ідентичності та шляхи їх емпіричної верифікації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. – №3.–  С. 74-88. URL: http://stmm.in.ua/archive/ukr/2017-3/9.pdf (Copernicus).
 14. Korzhov H. Modernization of social services in Eastern partnership countries: the case of internally displaced people in Ukraine // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. – Organizacja i Zarządzanie. – 2017. – No 3 (74). – P. 131-159. DOI: 10.21008/j.0239-9415.2017.074.08 (Copernicus).
 15. Коржов Г.О. Між нацією та Європою: у пошуках нових ідентифікацій // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Політологія. Соціологія. Право». – 2014. – №3/4 (23/24). – С.47-54 URL: http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2014/3-4/9.pdf (Copernicus).
 16. Коржов Г.О. Феномен персональної ідентичності в епоху високого модерну // Мультиверсум. – 2012. – №3. – С.99-109.
 17. Коржов Г.О. Особливості територіальної ідентифікації населення сучасної України // Український соціум. – 2010.– №2. – С.31-43. DOI: 10.15407/socium2010.02.031 (Copernicus).
 18. Коржов Г.О., Пасько Я.І. Імплементація ідей критичної теорії в сучасну соціологічну освіту (пошуки нових ідентичностей) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2010. – №889. – С.200-205.
 19. Коржов Г.О. Територіальні ідентичності: концептуальні інтерпретації в сучасній зарубіжній соціологічній думці // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2010. – №1. – С.107-124. URL: http://stmm.in.ua/archive/ukr/2010-1/9.pdf (Copernicus).
 20. Коржов Г.О. Олігархія як модель обмеженої модернізації // Український соціум. – 2007. – №1. – С.104-114. DOI: 10.15407/socium2007.01.104. (Copernicus).
 21. Коржов Г.О. Регіональна ідентичність Донбасу: Генезис і тенденції розвитку в умовах суспільної трансформації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.–2006.– №4.– С.38-51.
 22. Пасько І.Т., Пасько Я.І., Коржов Г.О. Плавильний басейн донецької ідентичності // Критика. – 2006. – №9. – С. 2-5.
 23. Коржов Г.О. Соціокультурна легітимність підприємництва в українському суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – №3. – С.165-177.
 24. Pohorila N., Korzhov G. Self-Identification in the Society of Crisis: A Case of Cross-Border Traders// Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська Академія». – Серія: Соціологічні науки. – 2001. – Том 19. – С.58–65.
 25. Korzhov G. Entrepreneurs and Perspectives for the Emergence of the Middle Classes in Post-Communist Ukraine // International Journal of Sociology. – 2000. – Vol. 29 (Winter 1999-2000). – №4. – P.33–53. DOI: 10.1080/15579336.1999.11770205 (International, Web of Science).
 26. Korzhov G. Cultural and Historical Factors of Entrepreneurship Re-Emergence in Post-Socialist Ukraine // Polish Sociological Review. – 1999. – №4.– P.503–532. (International, SCOPUS, Web of Science).
 27. Korzhov G. Strategies of Identification in Conditions of Systemic Social Тransformation: The Case of Post-Socialist Entrepreneurs in Russia and Ukraine // Polish Sociological Review. – 1997. – №4.– P.333–351. (International, SCOPUS, Web of Science).

 Міжнародні академічні гранти

 1. Науково-дослідний проект Ф73/24456 “Інтеграція інженерної освіти і бізнес-освіти в технічних університетах України та Білорусі як фактор розвитку національних економік” (Національний Фонд фундаментальних досліджень) (2016-2017).
 2. Міжнародний проект «Попередження проявів насильства щодо жінок в онлайн ресурсах під час виборів» (за підтримки Міжнародного Фонду виборчих систем – IFES) (2018-2019).
 3. International research project ‘Building More Forgiving Communities around the Globe through Engagement to Complete Do-It-Yourself REACH Forgiveness Workbooks’ (John Templton Foundation) (2019-2022).